4 March, 2016

Ansök

På Apecs Studentkonsulter AB sparar vi endast den data som vi behöver för att verkställa våra uppdrag. För våra anställda innebär detta att deras CV:n lagras, deras anställningsavtal och personliga omdömen i samband med anställningsintervjun. Uppgifter är personnummer, kontaktinformation och bankuppgifter.

Genom att skicka in en ansökan till oss så godkänner du att vi lagrar dessa uppgifter. Apecs jobbar kontinuerligt med att uppdatera sitt dataskydd för att det skall ligga i nivå med branchstandard.

Vid avslutad anställning så tas dessa uppgifter bort efter 6 månader om inte den anställda kontaktar Apecs. Vill den anställde vara kvar i Apecs kompetensbank så sparas informationen tills den anställdes utbildning är slutförd. Vill den anställde begära ut sin information kontaktar den sin närmsta chef. Den anställde kan lätt ta kontakt med företaget via telefon, mail eller digitala medier. Giltig legitimation skall uppvisas vid tillfället vilket kan göras via videosamtal.

Godkänn villkor och gå vidare till Ansökan